GENERELL TRÄFFINFORMATION


Regler:

För att kunna arrangera träffar på ett säkert sätt och med bibehållet förtroende från markägare, grannar och deltagare finns ett antal regler som behöver respekteras.

Körning:


 • All körning på Randstadverkets område (i anslutning till klubblokal och camping) är förbjuden förutom för in och utfart.
 • Vid körning på kråkberget måste avspärrningar respekteras. Avspärrade områden inkluderar oftast grusgropen, delar av endurospår samt fornlämningar.
 • Tipsrundan följer snitslad bana. Inga avsteg för göras då den gränsar till skyddade områden. (Natura 2000) Stannade eller fastkörda fordon får givetvis passeras på lämpligt sätt.
 • Närvara vid förargenomgången som normalt hålls inför varje aktivitet eller frikörningspass.
 • Körning sker på egen risk utan krav på arrangörsklubben.
 • Vinschning ska ske med stropp eller rundsling runt träd för att undvika skador. Det är ej tillåtet att lägga vinsch-vajer eller dynema-rep direkt runt trädet.
 • Vid lossdragning av fastkörda fordon, tänk på vilken typ av utrustning som används och hållfasthet på fästpunkter. Saker som kommer flygande genom luften blir lätt farliga!

Fordon:

De flesta typer av terrängfordon, jeepar, SUV:ar och pickuper är välkomna. I dagsläget hänvisas fordon över 3.5 tons totalvikt samt motorcyklar och ATV:er ("fyrhjulingar") till andra träffar. UTV:er eller s.k. "side-by-sides" är tillåtna. *

 • Deltagande fordon ska vara registrerade, skattade och försäkrade.
 • Deltagande fordon ska vara utrustat med minst 1 st 2kg brandsläckare samt första hjälpen/första förband -kit.
 • Endast avsedda sittplatser i fordonet får användas. (Inga passagerare på flak eller i bagageutrymmen)
 • Där bilbälte finns ska det användas. Man vet aldrig när olyckan kan vara framme.
 • Föreningen förbehåller sig rätten att avvisa icke önskvärda specialbyggen eller fordon som bedöms vara i ett sådant skick att säkerheten för övriga träffdeltagare ej kan garanteras.

Miljö:

Föreningen är enligt krav från Riksidrottsförbundet miljöcertifierade. Besökare uppmanas tänka på och agera på ett sätt som skonar vår miljö.

 • Lämna ej skräp, burkar, förpackningar i skogen eller vid övriga körområden.
 • Tankning från dunk får endast ske på anvisad plats.
 • Vid olje eller bränsleutsläpp kontakta sanering/miljöbil. (tel. nr. kan variera och presenteras i samband med varje enskild körning. Hittar du inte rätt nummer kontakta då någon i föreningen, t.ex. där du köper mat, så snabbt som möjligt) 
 • Håll låg fart vid infarten till kråkberget/motorbanan för att begränsa damm och buller.*Var går gränsen mellan ATV och UTV? Något förenklat så är fordon med ratt välkomna men styre är ej tillåtet.
Flera klubbmedlemmar äger och brukar både fyrhjulingar och tunga terrängfordon och vi har inget emot dessa men denna regel finns av flera anledningar:
1. Markpåverkan: Tunga fordon ger djupa spår och små fordon kan öppna spår eller nå in trängre passager som annars är skyddade.
2. Säkerhet: Förare av ATV:er sitter oskyddat. Olyckan är lätt framme och det blir lätt personskador vid vältning eller kollisioner.
Föreningen undanbeder diskussion kring detta. Vill man förändra är man välkommen till årsmötet.